Healing

 Healingbehandling


 (Ande, själ och kropp)

En behandlingsform som väcker din medvetenhet och höjer din livsenergi genom samtal och healing. Du kan uppleva att du släpper ett känslomässigt mönster som du inte behöver längre för att vara mer i din egen kraft.

75 min 950 kr- Boka tid -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Resonans-

behandling


(vågor av healing)

Vi möts i ett samtal där du befinner dig just nu, därefter börjar behandlingen med att visa vad du behöver för essentiella oljor och kristaller. Vågor av healing gungar också in genom dig där det kan vara en blockering och spänningar som kan lösas upp.

60 min 690kr

90 min 890 kr- Boka tid -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Chakrabalansering


Chakran har sju olika färger i ett energifält som är i kroppens mittlinje (ryggraden) som fördelar livskraften. Dessa energifält balanseras med healing, kristaller och essentiella oljor.

45 min 520 kr- Boka tid -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Hälsoqigong


Varför välja Hälsoqigong ?

Holistiskt välmående: Genom att kombinera andningstekniker, meditativ rörelse och energiflöde främjar Hälsoqigong en holistisk känsla av välmående. Det är en effektiv metod för att återställa balans i både kropp och sinne.

Stresshantering: Med dagens hektiska livsstil är stress en vanlig följeslagare. Hälsoqigong hjälper dig att slappna av, minska stressnivåer och hitta inre lugn.

Förbättrad hälsa: Regelbunden praktik av Hälsoqigong kan förbättra cirkulationen, stärka immunförsvaret och främja kroppens naturliga läkningskraft.

Mentalt fokus: Genom meditation och andningsövningar kan Hälsoqigong hjälpa dig att öka ditt mentala fokus och närvaro i nuet.

.

45 min 795 kr- Boka tid -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Regression


Varför välja Regressionsterapi?

Förståelse och Läkning: Genom att utforska ditt förflutna under trygga och professionella förhållanden kan du få djupare insikt i ditt nuvarande beteende och eventuella känslomässiga sår. Detta kan leda till bättre förståelse och läkning.

Bemästra Obearbetade Känslor: Om du har obearbetade känslor eller trauman från det förflutna kan regressionsterapi hjälpa dig att bearbeta dem och därmed frigöra dig från deras påverkan på ditt dagliga liv.

Personlig Tillväxt: Många upplever att regressionsterapi hjälper dem att utvecklas som individer, öka sin självmedvetenhet och stärka sin självkänsla.

Lösa Mönster: Genom att identifiera och lösa negativa mönster i ditt beteende kan regressionsterapi hjälpa dig att skapa en positiv och hälsosam framtid.


90 min 1350 kr- Boka tid -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Läkande Samtal


Varför välja Läkande Samtal?

Känslomässigt Stöd: Läkande Samtal ger dig en plattform att dela dina känslor, rädslor och utmaningar med en erfaren och empatisk samtalspartner.

Förståelse och Insikt: Genom att utforska dina upplevelser i samtal kan du uppnå djupare förståelse och insikt om dig själv, dina relationer och ditt liv.

Mental och Känslomässig Hälsa: Läkande Samtal kan hjälpa dig att hantera stress, ångest och depression samt stärka din mentala och känslomässiga hälsa.

Personlig Utveckling: Många upplever att Läkande Samtal hjälper dem att växa som individer och nå sina mål.


60 min 750 kr- Boka tid -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Helhetshealing Light

Varför välja Helhetshealing?

Holistiskt Tillvägagångssätt: Helhetshealing tar hänsyn till alla aspekter av ditt välbefinnande, inklusive fysisk hälsa, känslomässig balans och andlig harmoni. Det är en heltäckande metod som arbetar på flera nivåer samtidigt.

Stressreduktion: I dagens hektiska värld är stress en vanlig påverkan på vårt hälsotillstånd. Helhetshealing kan hjälpa dig att minska stressnivåer och finna inre lugn.

Förbättrad Energi: Genom att främja cirkulationen och lösa upp blockeringar i kroppens energiflöde, hjälper helhetshealing dig att återställa vitaliteten och energin.

Inre Klarhet: Många upplever att helhetshealing stärker deras andliga koppling och ökar deras förmåga att fatta balanserade beslut.

.

60 min 800 kr- Boka tid -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Helhetshealing

Royal

Varför välja Helhetshealing?

Holistiskt Tillvägagångssätt: Helhetshealing tar hänsyn till alla aspekter av ditt välbefinnande, inklusive fysisk hälsa, känslomässig balans och andlig harmoni. Det är en heltäckande metod som arbetar på flera nivåer samtidigt.

Stressreduktion: I dagens hektiska värld är stress en vanlig påverkan på vårt hälsotillstånd. Helhetshealing kan hjälpa dig att minska stressnivåer och finna inre lugn.

Förbättrad Energi: Genom att främja cirkulationen och lösa upp blockeringar i kroppens energiflöde, hjälper helhetshealing dig att återställa vitaliteten och energin.

Inre Klarhet: Många upplever att helhetshealing stärker deras andliga koppling och ökar deras förmåga att fatta balanserade beslut.


90 min 950 kr- Boka tid -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kanalisering


Varför välja Kanalisering?

Andlig Vägledning: Genom kanalisering kan du få kontakt med andliga guider, änglar eller andra högre medvetanden som kan ge dig värdefulla insikter och svar på dina frågor.

Möjlighet att Utforska Livets Mening: Kanalisering kan hjälpa dig att förstå din livsresa, din själs syfte och de utmaningar du möter, vilket kan leda till ökad inre frid.

Lösa Blockeringar: Många upplever att kanalisering kan hjälpa dem att lösa mentala och emotionella blockeringar, vilket främjar personlig utveckling.

Skapa Klarhet och Riktning: Kanalisering ger dig möjlighet att skapa klarhet och riktning i olika aspekter av ditt liv, inklusive relationer, karriär och andlig utveckling.


45 min 850 kr- Boka tid -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Självläkningssession 1


Under samtalet får du möjlighet att dela din nuvarande livssituation och eventuella symptom med Janet. Utifrån yogans perspektiv ställer Janet sedan en diagnos och skräddarsyr ett yogaprogram åt dig i ManaYoga – Funktionell Medicinsk Yoga, tillsammans med kostråd och livsstilsråd som du kan arbeta med på egen hand. Den första sessionen tar ungefär 90 minuter, där samtalet utgör cirka 45 minuter och de återstående 45 minuterna ägnas åt andnings- och yogaövningar. Du får också möjlighet att ställa alla dina frågor om yoga, andning och hur du kan påverka din egen läkning.

Sessionerna rekommenderas för personer med exempelvis stressrelaterade obalanser såsom utmattning, ångest, sömnsvårigheter, högt blodtryck, hormonella obalanser såsom underaktiv sköldkörtel, pms eller olika typer av värk.

.

90 min 1650 kr- Boka tid -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Självläkningssession 2 - Uppföljning


Detta är en uppföljning från första samtalet och varar i 60 min.


En uppföljningsgång på ca 60 min rekommenderas ett par veckor efter första samtalet och kostar 1450:-


Sessionerna rekommenderas för personer med exempelvis stressrelaterade obalanser såsom utmattning, ångest, sömnsvårigheter, högt blodtryck, hormonella obalanser såsom underaktiv sköldkörtel, PMs eller olika typer av värk.
60 min 1450 kr- Boka tid -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Vi som utför behandlingarna

JANET

unsplash